Zeka Test Uygulamaları – Psikolojik Testler

Kurumumuzda uzmanlarımız tarafından pek çok test uygulaması yapılmaktadır. Uygulanmakta olan testlerin detayına aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Not : Test yaptırmaya karar veren aileler, bu bilgileri çocukları ile paylaşmamalı, performans kaygısı yaratmamalıdır. Ailelerin sonuç ile ilgili strese girmesine ve endişelerini çocuğa yansıtmasına gerek yoktur. Testlerin asıl amacı çocuğun destek alması veya geliştirilmesi gereken alanları belirlemektir. Testlere çocukları çalıştırmak, çocuğun gerçek performansını yansıtmasını engellemektedir.

5-17 yaş aralığında bulunan okul çağındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel işlemlerdeki yeterliliklerini ve düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemler değerlendirilmektedir. CAS uygulamasında çocuğun ham olan zihinsel becerileri ölçerek zihnin haritasını çıkarmaktadır. Uygulama yaklaşık 1-2 saat sürmektedir. Kurumlara, uzmanlara ve ailelere uygulanan testin sonucuna uygun rapor 5-7 iş günü içerisinde iletilmektedir. CAS raporuna bakılarak, çocuğun geliştirmeye ihtiyacı olan alanlar saptanarak kişiye özel bilişsel müdahale programları hazırlanabilmektedir.

–              Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Ciddi Duygusal Bozuklukları Değerlendirme

–              Üstün Zekalı Çocukları Değerlendirme

–              Planlama Problemlerini Saptama

–              Akademik Başarıyı Öngörme

 • AGTE Gelişim Testi

Ankara Gelişim Envanteri, 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişim düzeylerini belirlemek için kullanılan bir testtir. Envanter, gelişiminde gecikme ve düzensiz örüntüler gösteren ya da bu konuda risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tespit edilmesine ve gereken önlemlerin alınmasına imkan sağlar. Testin uygulama kısmında anne, baba ya da bakım verenden bilgi alınır. Uygulama esnasında “Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 154 maddeden oluşan bir ölçek kullanılır.

Testin 4 adet alt ölçeği bulunmaktadır;

 1. Dil Bilişsel (DB): 65 maddeden oluşur. Basit sesleri kavrama, sözel davranışları ifade etme, karmaşık dil ifadeleri, dili anlama,açık olarak ifade etme, basit problemleri çözme, sayı-zaman kavramı becerilerini kapsar.
 2. İnce Motor (İM): 26 maddeden oluşur. Basit el göz koordinasyonundan daha karmaşık olan ince motor davranışlara kadar uzanan becerileri kapsar.
 3. Kaba Motor (KM): 24 maddeden oluşur. Hareket ve hareketle ilişkili kuvvet, denge ve koordinasyon becerilerini kapsar.
 4. Sosyal Beceri-Öz Bakım (SB-ÖB): 39 maddeden olşur. Yeme, içme, tuvalet eğitimi, giyinme gibi öz bakım alışkanlıkları, özerklik, sosyal etkileşim ve insiyatif gibi özellikleri ölçer.
 • MOXO Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi; dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite alanlarının ölçülmesi sağlamaktadır. Görsel ve işitsel çeldiricilerden oluşan görüş ve duygu içermeyen uzman gözetiminde bilgisayar üzerinden uygulanan bir testtir. Raporu bilgisayar tarafından hazırlandığı için test bittikten hemen sonra bilgilendirme yapılmaktadır.

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

5-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Çocuğun ilkokula hazırlık düzeyini, dil becerisini, kas koordinasyonunu, hareket kabiliyetini, verilen yönergeleri anlama ve uygulayabilme becerisini, sayı ve eşleştirme bilgisini ve grup etkinliklerine katılım becerisini ölçer. 6 adet alt ölçeği bulunur;

1- Kelime Anlama: 19 maddeden oluşur. Dili anlama ve kavrama becerisini ölçer.

2- Cümle: 14 maddeden oluşur. Dili anlama ve kavrama becerisini ölçer.

3- Genel Bilgi: 14 maddeden oluşur. Kelime bilgisini ölçer.

4- Eşleştirme: 19 maddeden oluşur. Görsel algı ve benzerlikleri tanıma becerisini ölçer.

5- Sayılar: 24 maddeden oluşur. Sayı bilgisini ölçer.

6- Kopya Etme: 10 maddeden oluşur. Görsel algı ve hareket kontrolü becerisini ölçer.

 • WISC – R Zeka Testi

6-16 yaş grubundaki çocuklara uygulanan sözel ve performans alt testlerinden oluşan bir zeka testidir. Bu test çocuğa bireysel olarak uygulanmaktadır. Yaklaşık 60-90 dakika sürmektedir. Psikiyatristler veya okul aracılığı ile talep edilebilmektedir.

 • MMPI Kişilik Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, 16 yaş ve üzerine uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Uygulama süresi yaklaşık iki saati bulabilmektedir.

MMPI testi uygulanan bireyin kişilik özellikleri bilimsel ve objektif kriterler çerçevesinde kapsamlı olarak değerlendirilir. Ruh sağlığı uzmanlarının psikolojik danışma sürecini planlamasında ve işe alım süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 • Catell 3A

Catell 3A, 14 yaş ve üzeri kişilere uygulanan bir performans-zeka testidir. Test zekanın soyut alanlardaki işlev düzeyini saptamaya yöneliktir. Kültürden bağımsız olarak tasarlamıştır bu nedenle tüm toplumlara ve gruplara uygulanma imkanı sunar. Toplam 46 maddeden oluşur. Verilen süre içinde kişinin kendisine verilen formu yanıtlaması istenir. Testten elde edilen sonuca göre kişinin zeka-performans düzeyinin hangi aralıkta olduğu tespit edilir.

 • Kelime Söyleyiş Testi

3 yaştan itibaren uygulanabilir. Çocuğun dil gelişimini tespit etmek için kullanılır. Yanlış çıkarılan sesleri ve artikülasyon bozukluklarını tespit etmede kullanılan bir testtir.

Bize Ulaşın

Randevu & Bilgi & Destek için bize Whatsapp üzerinden yazabilir veya direkt arayarak daha hızlı ulaşabilirsiniz. Randevusuz seans verilmemektedir.

 

ŞUBELERİMİZ: 

 

İZMİR ---> 0 551 964 05 07

 

ANTALYA ---> 0 551 628 27 63