EMDR NEDİR? (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

” EMDR Nedir? EMDR Terapisinin Amacı Nedir? EMDR Kimlere Uygulanır? EMDR Terapisi Nasıl Çalışır? “ sorularınızın cevabını aşağıda yer alan yazıda bulabilirsiniz.

Hep aynı hataları yapma eğilimimiz, tercihlerimiz, kontrol edemediğimiz durumlar, insanlar ve kendimiz hakkındaki düşüncelerimiz, belli davranış örüntülerimiz… Bunların çoğu geçmişte yaşadığımız travmatik deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Travmatik deneyim savaş, deprem, taciz vs. gibi büyük sarsıcı yaşam olaylarından ilkokul hocasının herkesin önünde bağırması, annenin terlik fırlatması, asansörde kalmak gibi olaylara kadar uzanan geniş bir skaladır. Travmanın niteliğini olayın büyüklüğünden ziyade kişide oluşturduğu inanç belirlemektedir.

EMDR Terapi Tekniğinin Amacı Nedir?

EMDR şimdiki zamanda yaşanan sorunla ilgili anıları belirleyip yeniden işleyerek danışanın daha işlevsel ve sağlıklı tepkiler verebilmesini, olumsuz inanç ve tutumları pozitif hale getirmeyi hedeflemektedir. İşlevsel olmayan anıları işleyerek danışanın psikolojik sağlamlığını arttırmakta ve problem çözme becerilerine destek olmaktadır. Danışanın davranış ve düşüncelerinde esnek, içinden geldiği gibi davranmasına zemin hazırlayarak yaşam doyumunu arttırmaktadır. Aynı zamanda endişe, korku, endişe, suçluluk, öfke, motivasyonsuzluk, memnuniyetsizlik, depresiflik ve yas gibi rahatsızlık verici duygu ve durumların temelindeki travmatik olayları işlemleyerek kişinin rahatsızlık hissini azaltmaktır.

EMDR Kimlere Uygulanır ?

EMDR Terapisi Nedir ?

Dr. Francine Shapiro  parkta yürüyüş yaparken kendisini rahatsız eden bazı düşüncelerin ortadan kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine kendini gözlemledi ve yaşadığı deneyimleri düşünürken gözlerini ileri geri hareket ettirdiğini fark etti. Rahatsız edici düşünceleri aklına getirmeye ve gözlerini ileri geri hareket ettirmeye bilinçli bir şekilde devam etti. Bir süre sonra rahatsız edici düşünceler eskisi kadar onu etkilememeye; eski anlamlarını yitirmeye başladı ve böylece Shapiro EMDR’ı keşfetti.

Travmatik deneyim yaşanırken beyinde travmaya yönelik bilgiler depolanmaktadır. Beynimiz sağ ve sol beyin olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır ve aralarında köprü görevi gören bir yapı bulunmaktadır. Dışarıdan beynimize gönderilen uyaranlar, bölümler arasında köprüden geçip giderek bilginin işlenmesini sağlamaktadır.

Uyku sırasında da benzer şekilde işlemleme yaşanmaktadır. Beyin, uykudayken günlük hayatta karşılaştığı problemleri bilinçdışı süreçlerle rüyalara taşımakta ve REM evresi dediğimiz kısımda bu sorunlar yeniden çözümlenmektedir. Fakat bazı anılar daha dirençlidir ve tek başına beynin işleme süreci yeterli olmamaktadır. EMDR sürecinde sorunların üzerindeki perde kaldırılır ve uzman yardımıyla anılara odaklanılarak kontrollü bir şekilde yeniden işlenmektedir. Anıya odaklanmak ve beynin her iki tarafını da uyarmak için ses, dokunma ya da görsel uyaranlar kullanılmaktadır.

EMDR Terapisi Nasıl Çalışır ?

EMDR Adaptif Bilgi İşleme Modelini temel almakta ve 8 aşamadan oluşmaktadır. Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beynimiz anıları beş duyu organından gelen uyarımlarla birlikte, yani ses, görüntü, koku, tat, duyum ve imgelerle birlikte zihinde depolanmaktadır.

Travmatik olaylar, anı ağlarıyla bağlantı kuramamakta ve kişinin şimdiki zamana dair algılarını, davranışlarını, tutumlarını negatif şekilde etkilemektedir. EMDR süreci çift yönlü uyaranlar yardımıyla travmatik olayın adaptif anı ağları ile bağlanmasını ve yeni adaptif ağlar oluşturmasını sağlamaktadır. Yani geçmiş deneyimin zihindeki varlığı yeniden şekillendirilerek, deneyimlendiği andaki duyumlar, duygular ve düşünceler EMDR süreciyle işlevsel hale getirilmektedir.

EMDR Terapisinin Aşamaları Nelerdir?

1- Danışan Geçmişi: Kişisel bilgiler, geçmiş yaşantılar ve şimdiki sorunlar hakkında bilgi alınır.

2- Hazırlık: EMDR terapisinin işleyiş şeklinden ve psikoterapi sürecinden bahsedilir.

3- Değerlendirme: Anının temel bileşenlerine (duyum, duygu, zihindeki temsili, inanç) ulaşılır.

4- Duyarsızlaştırma: Çift yönlü uyaranlara ve hedef anıya odaklanılarak duyarsızlaştırma yapılır.

5- Yerleştirme: Duyarsızlaştırma tamamlandıktan sonra olumlu inanç yerleştirilir.

6- Beden Tarama: Beden duyumlarına odaklanılır ve rahatsızlık verici unsurlar ortadan kaldırılır.

7- Kapanış: Geribildirim sürecini ve rahatlama tekniklerini içerir.

8- Yeniden Değerlendirme: Psikoterapi sürecinin son aşamasıdır, kontrol ve takip amaçlıdır. Bu aşamalar bilgi işleme ve çağrışım düzeyine bağlı olarak devam etmektedir. Başlangıçta olumsuz anılara odaklanmak rahatsız edici olsa da yeniden işlemlenen anı kişinin psikolojik iyi oluşuna katkı sunmaktadır.

EMDR hipnoz ya da bilinçdışı temizleme gibi yöntemlerle karıştırılmamalıdır. Danışanların seans süresi boyunca bilinci açıktır ve kontrol danışandadır. Anılar silinmez ya da temizlenmez sadece daha adaptif ve işlevsel duruma getirilir. EMDR bilişsel, psikodinamik, mindfullnes, duygu odaklı terapi gibi yaklaşımlardan parçalar barındıran çok yönlü bir psikoterapi yöntemidir ve bu konuda eğitim almış ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanmalıdır.

Bize Ulaşın

Randevu & Bilgi & Destek için bize Whatsapp üzerinden yazabilir veya direkt arayarak daha hızlı ulaşabilirsiniz. Randevusuz seans verilmemektedir.

 

ŞUBELERİMİZ: 

 

İZMİR ---> 0 551 964 05 07

 

ANTALYA ---> 0 551 628 27 63